Strona główna

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą sprzedaży składników masy upadłości
w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych przez doradców restrukturyzacyjnych:

 

Adw. Barbarę Petryniak -Sidowską – nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 84

Adw. Huberta Sidowskiego – nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 107

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz uzgodnienia terminu oględzin prosimy o kontakt z osobą wskazaną przy danym ogłoszeniu.