Bełchatów – ogłoszenie o konkursie ofert udział ½ w lokalu mieszkalnym

Bełchatów – ogłoszenie o konkursie ofert udział ½ w lokalu mieszkalnym

53200,00 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
udział ½ w lokalu mieszkalnym położonym w Bełchatowie

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży udział ½ w samodzielnym lokalu mieszkalnym nr 3
o powierzchni 68,80 m2 położonym w Bełchatowie przy ul. Osiedle Dolnośląskie 308, dla którego Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00037334/0 – z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) na następujących warunkach:

1. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia
27 czerwca 2018 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12,
90-254 Łódź) z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Bełchatów”.

2. Cena wywoławcza wynosi 53.200,00 złotych brutto.

3. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o nr
44 1090 1304 0000 0001 3385 9106/ Bank Zachodni WBK S.A., oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży.

4. Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/dyla

5. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 26 czerwca 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, 602-444-028, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

Pliki do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Operat szacunkowy

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

Tomasz Kowalczyk

tel: +48 726 790 740
email: tomasz.kowalczyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 6 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: