Nieruchomości rolne o pow. 6,41 ha i 1,46 ha we wsi Sarnów, gminie Dalików

Nieruchomości rolne o pow. 6,41 ha i 1,46 ha we wsi Sarnów, gminie Dalików

232500,00 

Sygn. akt XIV GUp 72/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Nieruchomości rolne o pow. 6,41 ha i 1,46 ha we wsi Sarnów, gminie Dalików

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży (łącznie):

1) zabudowaną nieruchomość rolną położona we wsi Sarnów, gmina Dalików, stanowiąca działki nr 38, 53, 85, 116 i 138 o łącznej powierzchni 6,41 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą z Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o nr SR2L/00003932/8;

2) nieruchomość rolną położoną we wsi Sarnów, gmina Dalików, stanowiąca działkę nr 117 o powierzchni 1,46 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą z Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o nr SR2L/00008808/5;

z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) na następujących warunkach:

1. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 14 marca 2019 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Sarnów”.

2. Cena wywoławcza wynosi:

1) 232.500,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1 (SR2L/00003932/8);

2) 37.500,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 2 (SR2L/00008808/5).

3. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej złotych na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o nr 36 1090 1304 0000 0001 3256 6240/ Santander Bank Polska S.A., oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży.

4. Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/sarnow

5. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 14 marca 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Operat szacunkowy

pdf_icon Operat szacunkowy grunt

pdf_icon Formularz oferty

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

tel: +48 726 790 740
email: syndyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 4-8-1-1 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: